Privacy verklaring Adrienne van Gils

Adrienne van Gils
Bostenstraat 32, Ubachsberg
6367 HM Voerendaal
Tel. 045-5752554
KvK 140.540053
info@adriennevangils.nl

Privacy verklaring
In deze verklaring staat geschreven hoe Adrienne van Gils omgaat met privacy-gevoelige gegevens van de bezoekers van haar website adriennevangils.nl en haar klanten en wat haar klanten kunnen doen als zij bepaalde informatie niet willen verstrekken of wensen te ontvangen.
Adrienne van Gils waarborgt de privacy van haar klanten en bezoekers strikt.

Waarom verzamelt Adrienne van Gils bepaalde informatie wel of niet?
In tegenstelling tot de meeste internetaanbieders verzamelt Adrienne van Gils geen gegevens die de voorkeuren en interesses van de bezoekers van haar website in kaart brengen. Adrienne van Gils registreert alleen hoevaak welke informatie bekeken wordt, maar niet door wie.

Welke persoonlijke informatie registreert Adrienne van Gils wel en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens
Voor de verkoop/levering van wijnen en andere producten heeft Adrienne van Gils de volgende gegevens van haar klanten nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), geboortedatum en een correct e-mail adres.

Adrienne van Gils gebruikt deze informatie alleen voor het verwerken van bestellingen, de facturering daarvan, om na te gaan of haar klanten 18 jaar of ouder zijn, om (indien nodig) contact met haar klanten op te kunnen nemen en om de bestelde/betaalde producten af te kunnen (laten) leveren. Deze gegevens worden in géén geval aan derden verhuurd of verkocht.
Daarnaast houdt Adrienne van Gils bij welke producten haar klanten hebben afgenomen om hen zodoende beter te kunnen adviseren bij eventuele vervolgaankopen.
Voor de distributie van haar producten maakt Adrienne van Gils soms gebruik van diensten van anderen (transporteurs/pakketdiensten). Adrienne van Gils verstrekt hen daarvoor de volgende persoonsgegevens: naam, (aflever)adres, postcode en woonplaats van haar klanten. Indien haar klanten prijs stellen op een predict-service geeft Adrienne van Gils daarvoor ook een e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer door. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de aflevering van de producten. De dienstverleners zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht!
Een klant is niet verplicht zijn persoonsgegevens aan Adrienne van Gils bekend te maken als de hij/zij zijn/haar bestelling komt/laat afhalen en diegene die de bestelling komt afhalen duidelijk 18 jaar of ouder is, maar indien een klant een bestelling privé wilt laten bezorgen of een factuur of bon op naam wenst te ontvangen, is het invoeren of doorgeven van persoonsgegevens noodzakelijk.
Adrienne van Gils is verplicht vast te (laten) stellen of klanten die wijn kopen/bestellen 18 jaar of ouder zijn.

E-mail
Voor een goede communicatie en dienstverlening aan haar klanten kan Adrienne van Gils e-mailberichten een bepaalde tijd bewaren. 
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Adrienne van Gils de inhoud van e-mailberichten van/aan haar klanten strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat de beheerder toegang heeft tot deze servers. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd deze e-mailberichten te lezen.

Digitale mailing
Adrienne van Gils plaatst haar klanten desgewenst op een verzendlijst voor een periodieke, digitale mailing of nieuwsbrief als zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Zodra haar klanten aangeven dat zij de mailing of andere berichten niet meer wensen te ontvangen, worden deze klanten verwijderd uit de adressenlijst en wordt het verzenden met directe ingang gestaakt. Voor deze verzendlijst gebruikt Adrienne van Gils de naam en het e-mailadres van haar klanten.

Wat gebeurt er met klantgegevens?
De verzamelde gegevens zijn eigendom van Adrienne van Gils. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar dienstverlening aan klanten en bezoekers van adriennevangils.nl te verzorgen en om aan haar wettelijke en administratieve verplichtingen als ondernermer te voldoen. Hiervoor geldt een bewaarplicht van 7 jaar.
Klantgegevens worden nooit aan derden verkocht of verhuurd.
Via Adrienne van Gils zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mailberichten van derden ontvangen.

Beveiliging
Adrienne van Gils neemt die technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Vragen, correcties, verwijdering, inzicht, ...
Als klanten desondanks vragen hebben over de manier waarop Adrienne van Gils met persoonsgegevens omgaat, hun gegevens willen laten corrigeren of verwijderen of als zij inzicht willen hebben in de gegevens die Adrienne van Gils van hen heeft vastgelegd, dan kunnen zij een e-mail sturen naar info@adriennevangils.nl. Adrienne van Gils neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.
Verwijdering van de gegevens mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Wijziging privacy-beleid
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2019.
Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Voor vragen kunnen klanten en bezoekers altijd contact opnemen met Adrienne van Gils.